logo

Blog

Užitočné informácie a príspevky

blog

V príspevkoch na našom blogu, ktorý budeme tvoriť pre vás, vám chceme predstaviť našu spoločnosť, produkty, plány a rôzne užitočné informácie v neformálnej atmosfére. Chceme odpovedať na vaše potreby, postrehy a priania, a preto aj toto bude miesto, kde môžeme diskutovať, aby sme vám mohli poskytovať naše služby čo najkvalitnejšie.

10 najčastejšie otázok pri reklamaciach.

09.04.2014

1.Aká je dĺžka záručnej lehoty? V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka, záručná lehota je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Uvedené platí v prípade, že v pozícii kupujúceho sa nachádza konečný spotrebiteľ, nepodnikateľ, a nie podnikateľský subjekt, ktorý nakupuje tovar na výkon svojho podnikania.                         

Obchodný vzťah dvoch podnikateľských subjektov…
Čítať viac »

Čo by ste mali vedieť o reklamáciach

11.12.2012

- Elektrospotrebiče môžete reklamovať do dvoch rokov, na opravy sa vzťahuje 3-mesačná záručná lehota, 12-mesačná na predaj už použitých. Predávajúci môže poskytnúť aj dlhšiu záručnú lehotu.
- Záručný list má obsahovať: obchodné meno alebo názov predávajúceho; sídlo alebo miesto podnikania; obsah záruky, jej rozsah a podmienky; dĺžku záručnej lehoty; údaje potrebné na uplatnenie záruky. 
- Máte právo na bezchybný tovar počas celej záručnej lehoty.
- Za chyby v záručnej lehote…
Čítať viac »

Budúcnosť účtovníctva sa skrýva v oblakoch

07.11.2012

Aj moderné účtovné a ekonomické systémy sa vybrali cestou cloudového riešenia

Ľudia majú prirodzenú vlastnosť považovať za bezpečné to, keď sa veci nachádzajú v ich dosahu. Majú skrátka pocit, že tým, že sú na dohľad, sú pod kontrolou majiteľa, a teda v bezpečí. Je to však mnohokrát ilúzia. Sú oblasti, kde väčšina z nás postupom času začala akceptovať, že aj veci mimo fyzický dosah sú v bezpečí. Napríklad v bankovníctve. Rovnaký proces prebieha v súčasnosti v oblasti…
Čítať viac »

Ako postupovať pri uplatňovaní reklamácie

04.10.2012

Uplatniť reklamáciu treba bezodkladne v záručnej lehote u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar pracovníkovi poverenému vybavovať reklamácie.

ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, požadovať odstránenie chyby na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie…
Čítať viac »

blog

Podľa zákona možno reklamovať všetok tovar, aj zakúpený v akcii

05.09.2012

Každému bežnému spotrebiteľovi sa už aspoň raz stalo, že kúpil problematický tovar, ktorý musel následne reklamovať. Alebo ho chcel vrátiť či vymeniť za iný. A určite sa každý aspoň raz stretol s neochotou predávajúceho vybaviť reklamáciu alebo dohodnúť sa na výmene tovaru.

 

Každý spotrebiteľ má pritom podľa slovenských zákonov právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických…
Čítať viac »

« 1 2 3 4 »


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt

Pomohli sme zaevidovať a vybaviť už 40719 reklamácií.

Začnite s nami evidovať reklamácie už dnes. Vyskúšajte nás ZDARMA.
Registrácia