Viete o nových povinnostiach, (nielen) pre e-shopy?

Do platnosti od 1.2. 2016 prichádza zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Každý, kto chce alebo prevádzkuje e-shop (alebo umožňuje uzatvorenie zmluvy na diaľku) má viaceré povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Novou povinnosťou, ktorá pribudne je zverejnenie možnosti alternatívneho riešenia sporu (ďalej ARS) a platformu RSO.

Prvým februárom vstupuje do platnosti novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku - obchodníci zverejnia na svojich webových stránkach informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Zároveň musia mať na svojich stránkach aj odkaz na platformu alternatívneho riešenia, cez ktorú môže spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS. Táto povinnosť je definovaná zákonom č. 391/2015 ARS a týka sa týka všetkých prevádzkovateľov webových stránok (nielen e-shopov), ale všetkých tých, ktorí umožňujú uzatvoriť zmluvu na diaľku.

 

Zákon má zjednodušiť spory medzi zákazníkmi a spotrebiteľmi, aby boli rýchlejšie a lacnejšie. Týka sa iba nakupovania online, nezahŕňa nákupy v kamenných predajniach. Zverejnenie informácií online je mienené síce dobre, je však možné, že rozšírenie obchodných podmienok odradí spotrebiteľov od ich dôkladného prečítania. Webové stránky by tiež mali odkazovať na RSO platformu, ktorá tiež ešte nie je funkčná.

Základné informácie

-          Pred podaním podnetu sa musia zákazník a predajca pokúsiť spor vyriešiť

-          ARS sa vzťahuje iba na nákupy online a suma musí prevyšovať 20 eur

-          Podnetom sa musí zaoberať nezávislý subjekt (napr. SOI, súkromná firma)

-          ARS môžu riešiť iba spotrebitelia, nie podnikatelia (napr. dvaja podnikatelia medzi sebou)

-          Spolupráca pri riešení sporu je podmienkou, inak hrozia sankcie

-          Ak však jeden zo subjektov s dohodou nebude súhlasiť, nestane sa nič

-          Cieľom ARS je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti oboch strán

 

Príklad

Váš zákazník je presvedčený o porušení jeho práv, najskôr sa obráti na vás, aby ste spor mohli vyriešiť medzi sebou. Ak spor zamietnete alebo neodpoviete, až potom môže začať riešenie prostredníctvom ARS. Návrh môže podať až do roka od zamietnutia žiadosti, podáva ho elektronicky alebo písomne osobe, ktorá sa ARS zaoberá. Môže to byť napr. SOI, súkromná firma alebo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, elektronických komunikácií a poštových služieb a zákazník má právo výberu.

 

Zamietnutie návrhu

  • anonymné podanie návrhu
  • ak bude vyhodnotený ako neopodstatnený
  • ak sa s vami zákazník predtým nepokúsil spor riešiť
  • ak je hodnota sporu nižšia ako 20 eur
  • ak už bol spor takýmto spôsobom riešený

Postup pri ARS

Zákazník podal návrh na ARS, ktorá vám oznámi začiatok riešenia sporu, doručí podklady spolu s výzvou na vyjadrenie sa k skutočnostiam, ktoré zákazník v návrhu uviedol. Na vyjadrenie je stanovená lehota od ARS, spravidla aspoň 15 dní. K návrhu musíte doložiť všetky potrebné doklady, inak je možná pokuta od SOI, až do výšky 10 tisíc eur.

ARS sa vždy snaží nájsť kompromis, samozrejme v súlade s právami vás ako obchodníka a tiež spotrebiteľa a vyriešenie sporu by nemalo trvať viac ako 90 dní. Na záver ARS vypracuje dohodu o vyriešení sporu, kde preloží návrh práv a povinností pre obe strany. Po odsúhlasení z oboch strán je dohoda záväzná.

Podrobnejšie informácie a vzorové texty uvádza článok: Povinnosť e-shopov o ARS alebo Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

 

Späť do blogu Pridať komentár
Váš email v príspevkoch nezobrazujeme a je nepovinný


Akékoľvek nápady na zlepšenie, pripomienky alebo sťažnosti nám môžete poslať na email info@reklamacie.sk alebo cez formulár v časti Kontakt